Pytania i odpowiedzi

W związku z otrzymanymi zapytaniami Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku udziela następujących odpowiedzi:

Pyt.1: Czy Zamawiający zaakceptuje termin dostawy samochodu 90 dni, zamiast 70 dni jak jest w SIWZ?
Odp.:  Tak. Zamawiający akceptuje termin dostawy samochodu 90 dni.
Pyt. 2: Czy zamawiający dopuści pojazd 2-osobowy z przeszklonymi tylnymi drzwiami?
Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza pojazd 2-osobowy z przeszklonymi tylnymi drzwiami.