Pytania i odpowiedzi

W związku z otrzymanymi zapytaniami Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:
Pyt. 1. Czy Zamawiający mógłby dołączyć do SIWZ obecnie obowiązujące pozwolenie wodnoprawne oraz operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków oczyszczonych na urządzeniach mechaniczno-biologicznej oczyszczalni do wód rzeki Wyżnicy?
Odp. Nie. Zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne oraz operat wodnoprawny w formie „papierowej”, który może być udostępniony do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Pyt. 2. Czy Zamawiający posiada aktualne badanie jakości wód rzeki Wyżnicy powyżej i poniżej zrzutu?
Odp.  Tak.
Pyt. 3. Czy Zamawiający posiada profil podłużny rzeki Wyżnicy w miejscu zrzutu?
Odp. Tak.
Pyt. 4. Czy Zamawiający posiada dokumentację techniczną instalacji i urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków (zrzutu do rzeki Wyżnicy)?
Odp. Tak.
Pyt. 5. Czy Zamawiający udostępni ilość, skład ścieków dopływających do oczyszczalni oraz przewidywany efekt i sposób ich oczyszczania?
Odp. Tak.
Pyt. 6. Czy Zamawiający posiada informacje jak postępować w przypadku zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii?
Odp. Tak.