Pytania i odpowiedzi

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na „Dostawę środków czystości na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku” udzielamy następujących odpowiedzi:

 

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuszcza na mocy art. 29 ust. 2 i 3 ustawy PZP zaoferowanie produktów równoważnych dla pozycji 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 z załącznika cenowego do oferty?

Odp. Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie dopuszcza do zaoferowania produktów równoważnych.