Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza terminu wykonania zamówienia 90 dni.