Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu przetargowym pojazd z kabiną 2-osobową.