Pytanie: Czy zamawiający dopuści udział w postępowaniu przetargowym pojazdu z kabiną 2-osobową ale spełniającego pozostałe kryteria określone w punkcie III tj. Opis przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu przetargowym pojazd z kabiną 2-osobową.