Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza do udziału w postępowaniu przetargowym pojazdu z silnikiem diesla.