Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia – termin dostawy samochodu w ciągu 75 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia dostawy samochodu w terminie 75 dni od daty podpisania umowy.