Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia dostawy samochodu w terminie 75 dni od daty podpisania umowy.