Pytanie nr 3

Pytanie nr 3:

Czy dopuszczą Państwo złożenie oferty wraz z referencjami od zagranicznych firm używających oferowanego przez nas urządzenia, gdyż nasz korelator jest nowością na rynku polskim. Jednocześnie dostarczymy oczywiście referencje na dostawy innych sprzętów do odbiorców na terenie Polski, w celu potwierdzenia, iż jesteśmy profesjonalnym i rzetelnym dostawcą specjalistycznych urządzeń lokalizacyjnych i kontrolno-pomiarowych.

 

 

Odpowiedź:

                   Zamawiający dopuści składanie ofert wraz z referencjami od zagranicznych firm działających na terenie krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisem w dziale XII ust. 9 SIWZ na „Zakup korelatora dla KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku” jeżeli do oferty dołączone są dokumenty w językach obcych to należy załączyć dodatkowo ich tłumaczenia poświadczone przez dostawcę.