Reaktor biologiczny

Komora osadu czynnego – trójfazowy reaktor biologiczny o Vcz=4970m3 – sztuk 2.

Komora nitryfikacji – pojemność 2650m3, system wgłębnego napowietrzania drobnopęcherzykowego przy pomocy dyfuzorów ceramicznych, instalacja rozprowadzająca wykonana ze stali H-18. Dla recyrkulacji wewnętrznej zastosowano dwie pompy zatapialne firmy ABS typu AFP 2005M 110/4, Q-360m3/h, P-10,8kW.
Pomiary on-line: redox, tlen, N-NO3, NH4.

Komora denitryfikacji – pojemność czynna 1686m3, zainstalowano pięć mieszadeł zatapialnych, śmigłowych, wolnoobrotowych typu MT-100-150/45/2,2. Urządzenia pomiarowe: pomiar on-line redox, tlenu, pH, temperatury, gęstości, N-N03.

Komora defosfatacji – pojemność czynna 434m3, zainstalowano dwa mieszadła zatapialne, śmigłowe, wolnoobrotowe typu MT-100-150/45/2,2. Urządzenia pomiarowe: pomiar on-line redox, gęstości osadu recyrkulowanego.

RB1

RB2

RB3

RB4