Regulamin rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

ico_pdf Regulamin rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej stanowiących własność KPWiK Sp. z o.o;

ico_pdf Wniosek o rozbudowę sieci – wzór;

ico_pdf Umowa Przedwstępna – projekt;

ico_pdf Umowa o przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji santarnej do eksploatacji i na własność KPWiK Sp. z o.o. – projekt;

ico_pdf Protokół zdawczo-odbiorczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – wzór;

ico_pdf Wniosek o zawarcie umowy o przekazanie – wzór.