Remont osadnika wstępnego i reaktora biologicznego zakończony

Wykonawca – firma RENOMA Stanisław Zych – zakończył roboty budowlane polegające na remoncie osadnika wstępnego oraz reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Osadnik wstępny, wybudowany na początku lat 80-tych, to otwarta 2-komorowa konstrukcja żelbetowa. Na dnie znajduje się stalowy ruszt zgarniacza dennego oraz oparte na koronie osadnika belki stalowe zgarniacza powierzchniowego.  Prace remontowe obejmowały swym zakresem:

– wylanie warstwy  nadbetonu na płycie dennej osadnika z zachowaniem spadku w kierunku lei,

– uszczelnienie metodą iniekcji wysokociśnieniowej żywicą iniekcyjną wszystkich  przewodzących wilgoć rys w ścianach osadnika,

– wykonanie uzupełnienia skorodowanego betonu zaprawami typu PCC z zabezpieczeniem antykorozyjnym odsłoniętego zbrojenia,

– przedłużenie dylatacji konstrukcyjnych w nadbudowanej koronie osadnika,

– wykonanie powłoki ochronnej konstrukcji osadnika,

– zreprofilowanie  i uszczelnienie wszystkich dylatacji konstrukcyjnych.

Reaktor biologiczny (bioreaktor) nr 1, wybudowany na początku lat 80-tych, to otwarty 3-komorowy zbiornik żelbetowy przyległy od strony północnej do bioreaktora nr 2. Jego remont obejmował w szczególności:

– wzmocnienie słupów pomostu przez dołożenie zbrojenia i natrysk zapraw naprawczych w technologii torkretu mokrego,

– uzupełnienie skorodowanego betonu siarczanoodpornymi zaprawami naprawczymi typu PCC z zabezpieczeniem antykorozyjnym odsłoniętego zbrojenia,

– wykonanie ochronnej, wodoszczelnej powłoki antykorozyjnej wszystkich przegród zbiornika,

– naprawę i uszczelnienie wszystkich dylatacji konstrukcyjnych,

– uszczelnienie metodą iniekcji wysokociśnieniowej żywicą iniekcyjną wszystkich przewodzących wilgoć rys przegród zbiornika,

– przedłużenie dylatacji konstrukcyjnych w skosie zbiornika,

– zabezpieczenie antykorozyjne stalowych płyt pomostowych,

– naprawę nawierzchni żelbetowej pomostu technologicznego i zabezpieczenie antypoślizgową poliuretanową powłoką ochronną.

Remont osadnika wstępnego i reaktora biologicznego został przeprowadzony w ramach projektu „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”.

 

Reaktor Biologiczny(1)Osadnik Wstępny(1)