Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kraśniku

Nazwa przedsięwzięcia dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kraśniku.”

Inwestycja obejmuje dwa zadania:

Zadanie I: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie zalewu w Kraśniku”

Inwestycja obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót i czynności towarzyszących związanych z zaprojektowaniem i budową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie zbiornik „Zalew Kraśnicki” w Kraśniku, od ul. Nadstawnej do terenów rekreacyjnych wraz z kompletnie wyposażoną przepompownią ścieków oraz systemem sterownia, monitoringu, przesyłu i odbioru danych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej umożliwi rozwiązanie kluczowego problemu związanego z efektywnym zarządzaniem ściekami na obszarze zalewu oraz umożliwi w znacznym stopniu aktywizację gospodarczą kanalizowanego terenu przy zalewie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej.

Zadanie II:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej w Kraśniku”.

Inwestycja obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót i czynności towarzyszących związanych z zaprojektowaniem i budową sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej w Kraśniku. Realizacja zadania zapewni ochronę przeciwpożarową dla budynków Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Armii Krajowej, budynku socjalnego, a także okolicznych posesji. Wybudowany wodociąg umożliwi rozwój i zagospodarowanie terenów znajdujących się pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Przemysłowej.