Sekcja ds. Sieci Wod-Kan

I. Dane ogólne.

 Podstawowym zadaniem wydziału jest utrzymywanie w pełnej sprawności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu zapewnienia niezakłóconej dostawy wody i odbioru ścieków od naszych klientów.

Wydział zatrudnia 27 pracowników.

II. Informacje dotyczące sieci wodociągowej.

Woda do odbiorców dostarczana jest za pośrednictwem magistral, sieci rozdzielczej oraz przyłączy domowych. Rurociągi wykonane są z żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego, stali, A-C, PCV i PE.

Długości:

  • sieć magistralna – 5,2 km (stalowa – 2 x DN 400 i DN 500),
  • sieć rozdzielcza – 110,4 km,
  • łączna długość przyłączy – 84,9 km

W ramach działalności eksploatacyjnej wdrażany jest system monitorowania i diagnozowania pracy sieci wodociągowej w celu wczesnego wykrycia nieszczelności. System ten opiera się na specjalistycznych urządzeniach diagnostycznych wykorzystujących akustyczną metodę badawczą.

Ponadto przystąpiono do wydzielania stref zaopatrzenia odbiorców w wodę. Strefy te będą opomiarowane nowoczesnymi przepływomierzami z wizualizacją on-line na monitorze w całodobowej dyspozytorni. W kwietniu 2018 roku uruchomiono pierwszy przepływomierz w komorze przy ul. Urzędowskiej i trwają zaawansowane prace nad uruchomieniem dwóch kolejnych przy ul. Kościuszki i ul. Granicznej. Informacje z przepływomierzy znacznie skrócą czas reakcji na zaistniałą awarię jak również posłużą do wielu analiz w tym do określenia stanu technicznego sieci poprzez sporządzenie bilansu wody w danej strefie.

III. Informacje dotyczące sieci kanalizacyjnej.

Ścieki odprowadzane są poprzez układ kanałów do oczyszczalni ścieków. Sieć kanalizacyjna wykonana jest z rur kamionkowych, betonowych, PCV oraz żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem poliestrowym.

Długości:

1. sieć rozdzielcza – 73,2 km,
2. przyłącza – 32,5 km

IV Informacje dotyczące podstawowego sprzętu:

  1. Obsługa sieci kanalizacyjnej – dwa pojazdy specjalne ciśnieniowe do czyszczenia kanałów oraz wpustów ulicznych typu SCK na podwoziu Renault i DAF.
  2. Prace ziemne na sieciach – dwie koparko-ładowarki Caterpillar z pełnym zestawem urządzeń towarzyszących (młot, pompa szlamowa, przecinarka) oraz wywrotka marki Renault.
  3. Transport pracowników i materiałów zapewniają samochody pogotowia technicznego wod-kan. – Lublin3, Renault Mascot, Renault Master oraz dwa pojazdy Renault Traffic.
  4. Łączność – sieć radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego na urządzeniach Motoroli.
 
Kierownik Wydziału – mgr inż. Wiesław Korkosz