Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Informuje, że w wyniku prowadzonego przetargu nieograniczonego na „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Pana Grzegorza Krzycha z ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 5 100,00 zł.

 

Szczegółowe informacje znajduja się w załączonym pliku.