Stacja zagęszczania

Zagęszczarka firmy Bellmer typu TDC2 (Turbodrain compact) o wydajności Q = 40 do 60m3/h. Zagęszczarka osadu współpracuje ze stacją roztwarzania i dozowania polielektrolitów oraz pompą śrubową osadu nadmiernego. Cały proces sterowany układem automatycznym.

POZ1

POZ2