Stacja zlewcza

Stacja zlewcza służy do odbioru nieczystości płynnych z pełną kontrolą i rejestracją wyników. Kontrola obejmuje: identyfikację dostawcy, ilość i stan zrzucanych ścieków (pH, przewodność właściwa, temperatura).Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców jak i pomiar ww. parametrów uniemożliwia zrzut nieczystości przez dostawców nie posiadających ważnej umowy a także zabezpiecza przed przekroczeniem ustalonych wartości pH, przewodności właściwej i temperatury. Pełną kontrolę składu dowożonych ścieków prowadzoną przez laboratorium umożliwia układ automatycznego poboru próbek (UAP). Żądanie pobrania próbki może być generowane automatycznie lub ręcznie z centralnej dyspozytorni.