Turniej przyrodniczy pod nazwą „ Woda źródłem życia”

    W dniu 20 maja 2016 roku w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 Kraśniku odbył się turniej przyrodniczy pod nazwą „ Woda źródłem życia” organizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Kraśniku. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych w celu rozwijania zainteresowań w zakresie nauk przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,  w którym hasłem przewodnim była „woda”.

    Turniej odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Kraśnik oraz Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Ze strony KPWiK Sp. z o.o. udział wzięli: dr Waldemar Suchanek – Prezes Zarządu KPWiK Sp. z o.o. oraz Marta Kusiak – Zioło-kierownik Działu Obsługi Spółki, którzy przekazali ufundowane dla laureatów konkursu symboliczne nagrody rzeczowe.

Turniej Woda to życie