Ukończenie dokumentacji na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż trwają ostatnie prace nad kompletowaniem dokumentacji projektowej robót budowlanych obejmujących wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w ramach programu „Budowa podłączeń kanalizacyjnych do budynków w miejscowości Kraśnik”. Projekt dotyczy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Kraśniku w obrębie ulic Al. Młodości, Cicha, Dąbrowskiej, Gałczyńskiego, Graniczna, Jagiellońska, Janowska, Koszarowa, Kwiatkowicka, Lubelska, Mieszka I, Nadstawna, Nałkowskiej, Ogrodowa, Piłsudskiego, Podleska, Sienkiewicza, Staffa, Strażacka, Stroma, Struga, Urzędowska, Widerlika i Zaklikowska. Roboty budowlane w ramach tej inwestycji rozpoczną się w najbliższym czasie.

Zakres przedmiotowy zadania obejmuje m.in. zaprojektowanie i wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do 106 budynków mieszkalnych o łącznej długości 3,42 km, wykonanie 4 studni żelbetowych włazowych Ø 1200 mm, 199 studni rewizyjnych Ø 315 mm oraz zaprojektowanie i wykonanie 1 przydomowej przepompowni ścieków.

Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego całkowity koszt wyniesie 900 101,00 zł., z czego 45 % kosztów kwalifikowanych projektu to kwota dofinansowania. Kolejne 45 % pochodzić będzie z niskooprocentowanej pożyczki ze środków NFOŚiGW z wieloletnim okresem kredytowania. 10 % kosztów kwalifikowanych pokrywają odbiorcy. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, którym jest kraśnicka firma WOD-BUD Sp. z o.o. Zakończenie robót budowlanych oraz rozliczenie projektu przewidziane jest do 15.05.2015 r.