Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na  „Ustanowienie stref ochronnych ujęć wody dla KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę formy Hydrogeotechnika Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce.