UWAGA !!! Nowe taryfy na wodę i ścieki

Szanowni Klienci

 

Informujemy, że z dniem 6 października 2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które będą obowiązywać przez okres 3 lat.

Rozliczenie odbiorców za usługi dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków w okresie przejściowym tzn. w okresie zmiany wysokości taryfowych cen i stawek opłat, tj. do dnia obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz od dnia obowiązywania nowej taryfy, Spółka naliczy proporcjonalnie do ilości dni i zużycia wody przed zmianą i po wprowadzeniu nowej taryfy.

Istnieje możliwość przeprowadzenia końcowego rozliczenia rzeczywistego, dokonanego w oparciu o przekazaną przez odbiorcę wartość odczytu wskazań wodomierza przeprowadzonego w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej taryfy.

Odczyt wodomierza należy zgłosić w dniu 5 października 2018 roku do KPWiK Sp. z o.o.:

  • osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Granicznej 3 A,
  • telefonicznie pod nr tel. 081 825 68 09 wew. 301-303, 785695316,
  • lub poprzez stronę: www.kpwik.krasnik.pl