I. Dane ogólne.
 Podstawowym zadaniem wydziału jest utrzymywanie w pełnej sprawności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu zapewnienia niezakłóconej dostawy wody i odbioru ścieków od naszych klientów.
Wydział zatrudnia 27 pracowników.
II. Informacje dotyczące sieci wodociągowej.
Woda do odbiorców dostarczana jest za pośrednictwem magistral, sieci rozdzielczej oraz przyłączy domowych. Rurociągi wykonane są z żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego, stali, A-C, PCV i PE.
Długości:
1. sieć magistralna – 5,2 km (stalowa – 2 x DN 400 i DN 500),
2. sieć rozdzielcza – 110,4 km
3. łączna długość przyłączy – 83,8 km
W ramach działalności eksploatacyjnej wdrażany jest system monitorowania i diagnozowania pracy sieci wodociągowej w celu wczesnego wykrycia nieszczelności. System ten opiera się na specjalistycznych urządzeniach diagnostycznych wykorzystujących akustyczną metodę badawczą.
III. Informacje dotyczące sieci kanalizacyjnej.
Ścieki odprowadzane są poprzez układ kanałów do oczyszczalni ścieków. Sieć kanalizacyjna wykonana jest z rur kamionkowych, betonowych, PCV oraz żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem poliestrowym.
Długości:
1. sieć rozdzielcza – 73,2 km,
2. przyłącza – 31,6 km
IV. Informacje dotyczące podstawowego sprzętu:
1.    Obsługa sieci kanalizacyjnej – dwa pojazdy specjalne ciśnieniowe do czyszczenia kanałów oraz wpustów ulicznych typu SCK na podwoziu Renault i DAF.
2.    Prace ziemne na sieciach – dwie koparko-ładowarki Caterpillar z pełnym zestawem urządzeń towarzyszących (młot, pompa szlamowa, przecinarka) oraz wywrotka marki Renault.
3.    Transport pracowników i materiałów zapewniają samochody pogotowia technicznego wod-kan. – Lublin3, Renault Mascot oraz trzy pojazdy Renault Traffic.
4.    Łączność – sieć radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego na urządzeniach Motoroli.
 
Kierownik Wydziału – mgr inż. Wiesław Korkosz