Wydzielone komory fermentacyjne

Wydzielona komora fermenacyjna stalowa o pojemności 2500 m3/h. Fermentacja mezofilowa, kontrola procesu fermentacji realizowana przy użyciu pomiarów on-line gęstości osadu surowego i przefermentowanego oraz pomiaru pH, temperatury, ciśnienia, ilości produkowanego biogazu. Stopień uzyskiwanej mineralizacji osadów 50%. Czas fermentacji 35 dni.

Jesienią 2014 roku w związku z prowadzoną modernizacją oczyszczalni ścieków został rozebrany jeden WKF stalowy. W tym miejscu zostanie wybudowany nowy betonowy WKF z mieszadłem centalnym.

wkf1

wkf2