Zakończenie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej

Zakończyliśmy budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 15.05.2015 r. zakończyły się roboty budowlane obejmujące wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w ramach programu „Budowa podłączeń kanalizacyjnych do budynków w miejscowości Kraśnik”. Projekt dotyczył podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Kraśniku w obrębie ulic Al. Młodości, Cicha, Dąbrowskiej, Gałczyńskiego, Graniczna, Jagiellońska, Janowska, Koszarowa, Kwiatkowicka, Lubelska, Mieszka I, Nadstawna, Nałkowskiej, Nowa, Ogrodowa, Piłsudskiego, Podleska, Sienkiewicza, Staffa, Strażacka, Stroma, Struga, Urzędowska, Widerlika i Zaklikowska. Roboty budowlane w ramach tej inwestycji prowadziła wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika.

Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do 105 budynków mieszkalnych o łącznej długości 3,49 km.

„Budowa podłączeń kanalizacyjnych do budynków w miejscowości Kraśnik” to Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego całkowity koszt wyniósł 925 274,83 zł., z czego 45 % kosztów kwalifikowanych projektu to kwota dofinansowania w formie dotacji. Kolejne 45 % pochodzi z niskooprocentowanej pożyczki ze środków NFOŚiGW z wieloletnim okresem kredytowania. 10 % kosztów kwalifikowanych pokrywają odbiorcy.

Jagiellońska 142 (6)(1)Widerlika 23b (6)