Zakup sprzętu do eksploatacji infrastruktury wodno-ściekowej w Kraśniku

     Umowa o dofinansowanie w formie pożyczki zadania pn. „Zakup sprzętu do eksploatacji infrastruktury wodno-ściekowej w Kraśniku” została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, zawarta została w dniu 8 września 2014 r.

Całkowity koszt realizacji zadania:                                                                         996 140,00 PLN

Wartość dofinansowania  ze środków WFOŚiGWw formie pożyczki:             716 000,00 PLN

W ramach zadania Spółka zakupiła:

  1. samochód ciśnieniowo – próżniowy Moro SH9 na podwoziu samochodu ciężarowego DAF FA LF55.300 przeznaczony do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów kanalizacyjnych z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu;
  2. koparko – ładowarkę Caterpilar 428F służącą do prowadzenia wykopów podczas usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych.