Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kananizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Ogłasza :

Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę (loco oczyszczalnia ścieków w Kraśniku) przyczepy budowlanej typu PBN-10 lub równoważnej o podobnych parametrach.

cg3