Zapytanie ofertowe

   na wykonanie usługi kompleksowego przygotowania Studium wykonalności oraz przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”

Data publikacji: 31.08.2016 g. 14:15:00

ico_pdf   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty