Zapytanie ofertowe – „Działania informacyjno – promocyjne w ramach Projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kraśnik”

 Zapytanie ofertowe;

 Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

 Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy;

 Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

 Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia – grupa kapitałowa.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 Odpowiedzi na pytania Wykonawców.

 

 Informacja z otwarcia ofert

 

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.