ZAWIADOMIENIE O WYNIKU

drugiego publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż koparki hydraulicznej KOMATSU Typ PC-210LC-8 wraz z dodatkowym osprzętem prowadzonego w trybie art. 701 – 705 ustawy
z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

   Organizator przetarguKraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A – informuje, że w dniu 9.09.2015 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w drugim pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż koparki hydraulicznej KOMATSU Typ PC-210LC-8 wraz z dodatkowym osprzętem.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez SEVE Sp. z o.o., ul. Płaszowska 11, 32-005 Niepołomice z ceną netto 190 150,00 zł.

   Druga złożona w przetargu oferta firmy DJ. MET. – Józef Olak, ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola nie została dopuszczona do przetargu na podstawie art. 704 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z pkt. VI.4. Ogłoszenia o przetargu publicznym pisemnym nieograniczonym z dnia 11.08.2015 r. – Oferent nie wniósł wymaganego wadium.