bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.09.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja strony

tryb dziaania

Tryb Dziaania:
Kranickie Przedsibiorstwo Wodocigów i Kanalizacji sp. z o.o. wykonuje swoj dziaalno w oparciu o przepisy Kodeksu Spóek Handlowych, aktu zaoycielskiego spóki ( akt notarialny z dnia 26.02.92Rep.A.Nr 1799/92 z pó. zmianami), oraz innymi obowizujcymi przepisami prawa:

•Ustaw z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz.747z póniejszymi zmianami)
•Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków decyzja Burmistrza Miasta Kranika znak GM.GK.V.7030-8/03 z dnia 09.09.2003
•zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków na terenie Gminy Kranik decyzja Wójta Gminy Kranik znak BD.7030/1/2004 z dnia 15.12.2004 roku

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków zatwierdzony:

•uchwa Rady Miejskiej Miasta Kranika nr XII/303/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku
•uchwa Rady Gminy Dzierzkowice nr XXV/161/2005 z dnia 16 grudnia 2005 roku
•uchwa Rady Gminy Kranik nr XXXVII/164/2006 z dnia 31 marca 2006 rokuOpublikował: Krzysztof Stpie
Publikacja dnia: 29.09.2011
Podpisał: Krzysztof Stpie
Dokument z dnia: 29.09.2011
Dokument oglądany razy: 1 487