bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności spółki jest:


1.31.62.B działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.40.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej
3.40.21.Z wytwarzanie paliw gazowych
4.40.30.A produkcja ciepła
5.40.30.B dystrybucja ciepła
6.41.00.A pobór i uzdatnianie wody z wyłączeniem działalności usługowej
7.41.00.B działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
8.45.11.Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
9.45.21.C wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych
10.45.21.D wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
11.45.31.A wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
12.45.31.D wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
13.45.33.A wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
14.45.33.B wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
15.45.33.C wykonywanie instalacji gazowych
16.45.34.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
17.45.50.Z wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską 
18.50.20.A konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
19.50.20.B pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi
20.50.50.Z sprzedaż detaliczna paliw
21.51.54.Z sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
22.51.90.Z pozostała sprzedaż hurtowa
23.52.48.G sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana
24.52.63.A sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową 
25.52.63.B sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
26.60.24.C wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą 
27.63.21.Z działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała 
28.70.11.Z zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na wasny rachunek
29.70.12.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
30.70.20.Z wynajem nieruchomości na własny rachunek
31.70.32.Z zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
32.71.10.Z wynajem samochodów osobowych
33.71.21.Z wynajem pozostałych środków transportu lądowego
34.71.31.Z wynajem maszyn i urządzeń rolniczych
35.71.32.Z wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
36.71.34.Z wynajem pozostałych maszyn i urządzeń 
37.74.12.Z działalność rachunkowo-księgowa
38.74.30.Z. badania i analizy techniczne
39.74.70.Z sprzątanie i czyszczenie obiektów
40.90.01.Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
41.90.02.Z. gospodarowanie odpadami
42.90.03.Z działalność sanitarna i pokrewna
43.93.05.Z działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.Opublikował: Krzysztof Stępień
Publikacja dnia: 04.07.2019
Podpisał: Krzysztof Stępień
Dokument z dnia: 03.07.2019
Dokument oglądany razy: 2 846