bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestry, ewidencje

Rejestry, ewidencje, archiwa


Przedsiębiorstwo prowadzi dokumentację jakości świadczonych usług, obejmującą:

1.ewidencję skarg i wniosków
2.ewidencję awarii oraz ich zasięgu i czasu usuwania
3.ewidencję i archiwum sprawozdań z kontroli dokonywanych przez organy upoważnione do ich przeprowadzania w oparciu o odrębne przepisy


Rejestry:
1.Wydawanych warunków technicznych
2.Zawieranych umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
3.Wypadków przy pracy
Opublikował: Krzysztof Stępień
Publikacja dnia: 04.07.2019
Podpisał: Krzysztof Stępień
Dokument z dnia: 12.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 587